DIRECT INSCHRIJVEN
vrijdag 18 november 2016 - RAI Amsterdam in de tandartspraktijk Congresdag over de klinische tandheelkunde van morgen

Acht lezingen over digitale ontwikkelingen in de tandartspraktijk

18 november 2016 - Congres Digitaal in de tandartspraktijk - RAI Amsterdam

Digitalisering dringt steeds verder de tandartspraktijk binnen. U heeft en krijgt er steeds meer mee te maken en dat is voor velen een bijzonder spannende en uitdagende ontwikkeling. Een goed moment om een veelzijdige congresdag te presenteren waarin wij u helemaal up-to-date brengen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de dagelijkse praktijk.

Computers – digitale röntgen - e-mail – internet – fotografie - praktijksoftware –  sms - cad-cam - websites – whatsapp – intraorale scanner – 3D printen etc. De afgelopen vijfentwintig jaar zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Maar de komende tijd staan ons nog grotere veranderingen te wachten en digitalisering zal op het gebied van diagnostiek, behandelingsplanning én klinische uitvoering grote impact gaan hebben.

Deze congresdag brengt u helemaal op de hoogte van de stand van zaken in dit steeds sneller veranderende digitale tijdperk. Wij schetsen u een kort historisch perspectief en brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen die u de komende jaren op digitaal gebied mag verwachten. Maar de nadruk in dit congres ligt op de huidige digitale technieken die u, in de dagelijkse praktijk, het werk als tandarts vergemakkelijken of leuker kunnen maken.

Erwin Berkhout bespreekt met u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale 2D en 3D beeldvorming. Professor Marie-Charlotte Huysmans vertelt dat terughoudendheid in cariësmanagement vaak gepast en effectief is en hoe digitalisering u daarbij helpt. Bas de Kok geeft u praktische tips hoe u met behulp van uw praktijkwebsite of via andere digitale kanalen effectief kunt communiceren met uw patiënten. Paul de Kok toont hoe u met digitale foto’s en video een esthetisch behandelplan vooraf inzichtelijk kunt maken voor uw patiënt. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de digitale tandtechniek zullen u worden geschetst door Patrick Oosterwijk. Pieter Schram bespreekt de stand van zaken op het gebied van de praktijkautomatisering en hoe u daarmee aan de wettelijke eisen qua dossiervorming en communicatie kunt voldoen. Professor Daniël Wismeijer is moderator van dit congres en zal voor u in twee lezingen de digitale ontwikkelingen tot nu toe - en een venster naar de toekomst - presenteren. Wat staat ons nog te wachten?

Kortom, een goed gevulde ‘analoge’ congresdag met een grote variëteit aan 'digitale' onderwerpen.

Wij hopen u namens de sprekers als congresdeelnemer te mogen begroeten.

BureauKalker
 • 08:30 - 09:30 uur

  Ontvangst met koffie en thee


 • Paul Kalker
  09:30 - 09:45 uur

  Opening van de congresdag


 • Daniël Wismeijer
  09:45 - 10:15 uur

  Digitale ontwikkelingen: Waar staan we nu eigenlijk?

  Het is nog niet zo heel lang geleden dat in de meeste tandheelkundige praktijken een ontwikkelmachine stond en alle röntgenfoto’s nog door een ontwikkel-, fixeer- en spoelproces moesten gaan. Als men nu geen digitale röntgensysteem gebruikt dan is dat een uitzondering. Een praktijkadministratie gebaseerd op kaarten in een bak en gele papiertjes is niet meer van deze tijd. Verzekeraars verwachten dat u een digitale administratie voert. Toch zijn vele van de verrichtingen die wij in de praktijk uitvoeren nog analoog. De digitale afdruk vindt maar langzaam zijn entree in de praktijken. Het was Francois Duret die in de 70-er jaren al de digitale afdruk beschreef in zijn proefschrift ‘Optical Impression’. De eerste Cerec scanners en freesmachines kwamen op de markt in 1985. 30 jaar na dato zien we nog niet een echte doorbraak met intra-orale scanners. Waarom blijft de praktijkvoering achter? Waarom zien we dat de tandtechniek wel de digitale technologie omarmt? Welke digitale instrumenten hebben we op dit moment tot onze beschikking in de tandheelkundige zorgverlening, welke gebruiken we, welke niet en waarom?

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in de ontwikkelingen in de digitalisering vooral gericht op de tandartspraktijk.
  • U krijgt inzicht in de verschillende ‘typen’ tandartsen en hun neiging om al of niet voor nieuwe en/of digitale technologieën te kiezen.
  • U krijgt inzicht in de beschikbare digitale technieken die op dit moment al voor de tandartspraktijk in gebruik zijn.

 • Erwin Berkhout
  10:15 - 10:55 uur

  Digitale radiologie in 2D/3D

  Sinds de digitalisering van de radiologie, die zo’n 20 jaar geleden in de tandartspraktijk doordrong, zijn de mogelijkheden met radiologische beelden bijna grenzeloos. De diagnostische toepassingen binnen de tandartspraktijk nemen steeds verder toe. Waar in het begin van de digitalisering het wijzigen van het contrast, de helderheid al een vooruitgang was op de statische röntgenfilms, kwam daar in de loop van de tijd onder ander subtractie en reconstructie bij. Ook de moderne mogelijkheden die toestellen voor panoramische opnamen de tandarts bieden, zoals beelden voor specifieke diagnostische vraagstellingen of beeldoptimalisatie, zijn afhankelijk van de digitale aansturing van het toestel en digitale bewerking van het ruwe beeld. Dat 3-dimensionale (röntgen)beelden tegenwoordig tot het diagnostische domein van de tandarts behoren is alleen mogelijk door de zich in recordtempo ontwikkelende computertechnologie. Erwin Berkhout zal u in zijn lezing meenemen in de hedendaagse digitale 2D en 3D radiologische diagnostiek en de vele mogelijkheden die dat de hedendaagse tandarts biedt.

  Leerdoelen:
  • Welke logistieke zaken spelen een rol bij digitale radiologie in de tandartspraktijk?
  • Waar moet ik rekening mee houden bij de verwerking van- en diagnostiek met digitale beelden?
  • Welke mogelijkheden bieden moderne toestellen voor extra orale opnamen mij.
  • Wat kan ik met 3D beeldvorming in de tandartspraktijk?

 • 10:55 - 11:25 uur

  Koffiepauze


 • Prof.dr. Marie-Charlotte Huysmans
  11:25 – 12:05 uur

  Digitale cariësdiagnostiek?

  Welke nieuwe verworvenheden hebben recente technologische vernieuwingen in de tandartspraktijk ons gebracht op het gebied van de cariësdiagnostiek? We hebben decennia achter ons waar het toverwoord “vroegdiagnostiek” was, en onderzoekers zich verdrongen om medische technologie toe te passen in de tandheelkunde: impedantiemeting, ultrasone beeldvorming, MRI, fluorescentie, enzovoorts. Langzamerhand dringt het door dat méér waarnemen vaak leidt tot méér doen, terwijl in het cariësmanagement terughoudendheid vaak gepast en effectief is. Wat is er wel nodig en hoe helpt de digitalisering ons daarbij? Een juiste inschatting van cariësactiviteit, op verschillende niveaus, en cariësrisico kan de tandarts helpen een meer individueel passende zorg te leveren (personalised dental care) en de kwaliteit van de zorg daarmee te verhogen.

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van aanvullende cariësdiagnostische methoden.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop cariësrisicoschatting digitaal kan worden toegepast in de algemene praktijk.
  • U krijgt inzicht in hoe dit kan helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

 • Bas de Kok
  12:05 - 12:45 uur

  Digitale communicatie in de praktijk

  De komst van nieuwe media heeft ervoor gezorgd dat we op een andere manier met elkaar communiceren. Interne en externe communicatie verschuiven snel in de richting van digitale communicatie en bieden u als tandheelkundig professional nieuwe mogelijkheden om op een effectieve en relevante manier met uw patiënt te communiceren. Welke vormen van digitale communicatie kunt u gebruiken en hoe zet u deze kanalen effectief in? Tijdens zijn lezing ‘Digitale communicatie in de praktijk’ laat Bas de Kok u de laatste trends en ontwikkelingen zien op het gebied van digitale communicatie. Middels handige tips en voorbeelden laat hij u zien hoe u digitale communicatie, zoals bijvoorbeeld social media of uw website, effectief kunt inzetten voor uw praktijk en in de communicatie richting uw patiënt.

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie.
  • U leert meer over de verschillende vormen van digitale communicatie.
  • U krijgt praktische tips over hoe u effectief digitale communicatie toepast binnen uw eigen praktijk.

 • 12:45 - 13:45 uur

  Lunch


 • Paul de Kok
  13:45 - 14:25 uur

  Digitale beeldvorming in Esthetiek: voorspelbaarheid binnen handbereik

  Ontwikkelingen in de esthetische tandheelkunde hebben geleid tot betere resultaten, maar ook tot hogere verwachtingen van onze patiënten. Mondige patiënten met hoge eisen in een toenemende claimcultuur maken van de esthetische zone een gebied met talrijke valkuilen en het is daarom zaak om samen met de patiënt reële verwachtingen te formuleren. In deze presentatie laat Paul de Kok op een in de praktijk toepasbare wijze zien hoe digitale fotografie, video en Smile Design helpen om het esthetisch behandelplan vooraf inzichtelijker maken. Om zo te komen tot juiste verwachtingen, betere communicatie en een mooier resultaat.

  Leerdoelen:
  • U leert een praktisch protocol voor klinische foto’s in de praktijk.
  • U leert de vertaalslag van Digital Smile Design naar directe en indirecte restauraties te maken.
  • U leert de voorspelbaarheid van een esthetisch behandelplan te verhogen door verbeterde communicatie.

 • Patrick Oosterwijk
  14:25 - 15:05 uur

  Digitale tandtechniek

  Met de introductie van keramieken die door middel van een CAD-CAM proces monolithisch te verwerken zijn en het gebruik van digitale afdruktechnieken is een volledig digitale tandtechnische workflow mogelijk geworden. Met deze technieken en materialen zijn de indicatiegebieden uitgebreid en is de voorspelbaarheid vergroot. Tijdens deze presentatie wordt gekeken naar de mogelijkheden van het volledig digitaal proces en waar de grenzen liggen op functioneel, esthetisch en financieel vlak. Daarnaast zal het stellen van een juiste indicatie, de materiaalkeuze en de afstemming tussen tandarts en tandtechnicus als belangrijke succesfactor aan de orde komen.

  Leerdoelen:
  • U leert te bepalen wanneer digitaal afdrukken een volwaardig alternatief is voor de traditionele afdruktechniek.
  • U leert te bepalen in welke gevallen er met een volledig digitale workflow zonder model gewerkt kan worden.
  • U leert te bepalen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van monolithische materialen.

 • 15:05 - 15:35 uur

  Theepauze


 • Pieter Schram
  15:35 - 16:15 uur

  Praktische update voor uw praktijkautomatisering

  Beeldbewerking, scanning en zelfs digitale cariësdiagnostiek ondersteunen de hedendaagse tandarts in zijn taak als zorgverlener. Ook op het gebied van de administratieve automatisering heeft de tijd niet stil gestaan en zullen er in de (nabije) toekomst nog vele ontwikkelingen volgen. Pieter Schram laat u zien wat ICT kan betekenen in uw dagelijks werk op bijvoorbeeld het gebied van dossiervorming en communicatie; en dan vooral hoe uw automatiseringssysteem u kan ondersteunen in het dagelijks werk. Maar ook wat u kunt, mag en soms moet doen om te voldoen aan de regels en richtlijnen die er op dit gebied zijn. Kortom een praktisch leermoment met de do’s en don’ts op het brede gebied van praktijkautomatisering.

  Leerdoelen:
  • U leert wat u van uw ICT systeem kunt leren.
  • U leert de mogelijkheden om een sluitend dossier op te bouwen en te voldoen aan de richtlijn patiëntdossier.
  • U leert de zin en onzin over ‘datalekken’ en krijgt praktische tips aangaande richtlijnen op het gebied van veiligheid en privacy.
  • U leert de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van praktijkautomatisering.

 • Prof.dr. Daniël Wismeijer
  16:15 - 16:55 uur

  Digitale ontwikkelingen: Wat staat ons nog te wachten?

  Vijftien jaar vooruitkijken is lang. Vijf jaar is al lang. In deze lezing kijken we naar de huidige technologie voor zover deze nog niet volledig benut is en we kijken vooruit naar de consequenties van de digitale ontwikkelingen voor de tandheelkundige zorg. Aspecten als 3D en 4D printen komen aan de orde, nieuwe materialen, de rol van de tandtechnicus en hoe we vanuit de praktijk met hem of haar communiceren, het ontstaan van een Tandheelkundig technoloog analoog aan de Medisch technoloog, het ontwerpen van individuele implantaten en botsubstituten voor de individuele patiënt (tailor-made). Het tandheelkundig speelveld zal veranderen en alle spelers zullen opnieuw hun positie moeten bepalen. Dit geldt voor de zorgverlener, de tandtechnicus maar ook de dentale industrie.

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in de rol die 3D printen gaat krijgen in uw praktijkvoering.
  • U krijgt inzicht in de mogelijkheden die nieuwe digitale technologieën u bieden als het gaat om diagnostiek en behandelplanning.
  • U krijgt inzicht in de individueel ontworpen en geproduceerde tandwortelimplantaten in zowel titanium als zirkonium.
  • U krijgt inzicht in de communicatie programma’s als het gaat om het uitwisselen van behandelplannen en ontwerpen voor prothetische tandvervanging met het TTL.

 • Paul Kalker
  16:55 - 17:00 uur

  Afsluiting van de congresdag


 • 17:00- 18:00 uur

  Borrel


Prof.dr. Daniël Wismeijer

Daniël Wismeijer rondde zijn studie tandheelkunde af in 1984 aan de KUN en werkte in het CBT aldaar tot 1994. In 1995 ging hij naar ACTA waar hij promoveerde. Van 1985 tot 2006 heeft hij gewerkt in het CBT van het Amphia Ziekenhuis te Breda. In 2006 is hij benoemd tot Hoogleraar Orale implantologie en Prothetische Tandheelkunde aan ACTA. Speerpunten van het onderzoek zijn CAD/CAM in de implantologie en prothetiek, het stimuleren van botgroei in botdefecten en rondom implantaten, de behandeling van peri-implantitis en het 3D printen van tandheelkundige restauraties, implantaten en botsubstituten. In 1985 is hij de tandartsenpraktijk Ellecom gestart. In 1991 de verwijspraktijk voor Orale Implantologie Veluwezoom. Deze verwijspraktijk is nu ondergebracht in een groepspraktijk in Dieren waar nu 6 tandartsen werkzaam zijn.


Dr. Erwin Berkhout

Erwin Berkhout behaalde zijn tandartsdiploma in 1998, promoveerde in de tandheelkundige radiologie in 2007 en voltooide in 2009 de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3. Sinds 2013 is hij voorzitter van de sectie Tandheelkundige Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Erwin geeft nationaal en internationaal lezingen en cursussen op het gebied van radiologie en stralingsbescherming. Tevens is hij in Loosdrecht werkzaam in de algemene tandartspraktijk.


Prof.dr. Marie-Charlotte Huysmans

Marie-Charlotte Huysmans is hoogleraar Cariologie en Endodontologie aan het Radboudumc. Zij studeerde in 1987 af in Nijmegen en promoveerde daar in 1992 op een proefschrift over stiftopbouwen. In 1998 werd ze benoemd tot hoogleraar Conserverende Tandheelkunde aan de RUG, waar ze 10 jaar verbleef en onderzoek naar (secundaire) cariës en erosieve slijtage opstartte. Eenmaal terug in Nijmegen in 2008 werd ze leider van de klinische onderzoekslijn Clinical Dental Sciences, waarin naast voornoemde onderwerpen, ook onderzoek plaatsvindt o.a. naar kwaliteit van tandheelkundige en orthodontische zorg (Practice Based Research), bruxisme, en mondzorg bij zeldzame ziekten.


Bas de Kok

Bas de Kok is Digital Consultant bij mediabureau Universal Media en werkt al 10 jaar in de online media industrie. Binnen UM geeft Bas strategisch online advies aan klanten als Dr. Oetker, Praxis, ESSO en Coca Cola. Daarvoor was hij werkzaam als digital consultant bij Ster en KPN. Voor de Educa club van Excent heeft Bas gedurende 3 jaar lezingen gegeven over de toepasbaarheid van social media binnen de tandheelkunde. Tijdens dit congres laat Bas zien hoe je digitale communicatie toepast binnen de tandartspraktijk.


Paul de Kok

Paul de Kok studeerde tandheelkunde aan ACTA en is erkend restauratief tandarts bij de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA), waar hij op verwijzing patiënten met restauratieve en esthetische problemen behandelt. Daarnaast is Paul als docent indirecte restauratieve tandheelkunde verbonden aan de afdeling Orale Functieleer van ACTA en doet hij onderzoek bij de afdeling materiaalkunde. Paul geeft nationaal en internationaal lezingen op dit vakgebied.


Patrick Oosterwijk

Patrick Oosterwijk is tandtechnicus sinds 1985. Na het behalen van zijn IVT-diploma heeft de ontwikkeling van de tandtechniek altijd een prominente plaats ingenomen in zijn loopbaan. Hierdoor is T.T.L. Oosterwijk voorop blijven lopen in de wereld van tandtechniek. Na de aansluiting bij de Elysee Dental Groep is Oosterwijk als Director Scientific Relations onder andere verantwoordelijk voor de tandtechnische laboratoria die gevestigd zijn binnen ACTA, het UMCG en centra voor bijzondere tandheelkunde. Verder geeft hij diverse lezingen over digitalisering en materiaalgebruik in de tandtechniek.


Pieter Schram

Pieter Schram is directeur en mede-eigenaar van Vertimart Consultants. Hij startte zijn loopbaan in de automatisering in 1981 bij Dental Union en heeft dus inmiddels 35 jaar ervaring in de diverse facetten van de tandheelkundige automatisering. Vanuit deze specifieke expertise en praktijkervaring schetst hij tijdens zijn lezing een duidelijk beeld van de uitdagingen, de risico’s en van wat we de komende jaren mogen verwachten op het gebeid van tandheelkundige automatisering. Naast zijn werk binnen Vertimart heeft hij enkele jaren leiding gegeven aan een middelgrote groepspraktijk.


Datum en locatie

Vrijdag 18 november 2016, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam.
De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.
Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

Doelgroep en niveau

Tandartsen, tandtechnici en tandartsassistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus, tandtechnicus of tandartsassistent zeer regelmatig patiënten behandelen.

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres ‘Digitaal in de tandartspraktijk’ levert u 5 KRT punten op. U ontvangt aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.


Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 1 september 2016 toegestuurd. Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 18 augustus 2016: géén annuleringskosten
 • voor 18 september 2016: 25% annuleringskosten
 • voor 18 oktober 2016: 50% annuleringskosten
 • voor 18 november 2016: 90% annuleringskosten

Tarief

De congresfee bedraagt € 395,- voor tandartsen en tandtechnici en € 197,50 voor tandartsassistenten (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).

Organisatie

'Digitaal in de tandartspraktijk' is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

BureauKalker
Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
www.bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83

Deelnemen? Schrijf u dan nu in:


inschrijven

 • Hoofdsponsor Digitaal in de Praktijk:
 • Co-sponsor Digitaal in de Praktijk: